Innovatie of consolidatie

Houd ik mijn medewerkers en klanten tevreden als ik niet genoeg innoveer?

Consolidatie remt innovatie. Maar het zorgt wel voor schaalvoordelen. Hoe optimaliseert u dan uw ICT omgeving? Door te consolideren of te innoveren?

Innovatiegolven
Innovaties komen vaak in golven, zoals onder meer het model van Joseph Schumpeter laat zien. Deze golven volgen elkaar in steeds rapper tempo op, zo lijkt het. In ieder geval worden de meeste innovaties tegenwoordig gedreven vanuit de consument en niet vanuit de zakelijke gebruiker. Resultaat: het verschil tussen privé en zakelijk gebruik van ICT middelen wordt steeds kleiner. Dat levert de nodige uitdagingen op, zowel in de vorm van privacy als controle vraagstukken. Maar de belangrijkste vraag is toch wel of u uw  medewerkers en klanten tevreden kunt houden zonder te innoveren.

Consolidatie
In sommige gevallen wordt innovatie gedreven door de leveranciers en niet door de markt. Als er binnen een organisatie geen behoefte bestaat aan nieuwe functionaliteit, waarom zou u dan een innovatie willen adapteren? En als de innovatie nieuwe risico’s introduceert in de bestaande omgeving kunt u misschien beter even wachten, toch? In vrijwel alle gevallen spelen ook de kosten en de terugverdientijd een rol bij de keuze om een innovatie te adapteren. Een stabiele, geconsolideerde omgeving is vaak het beste startpunt voor de introductie van een innovatie. Zo kunt u de innovatie stapsgewijs uitrollen en voorkomt u een ‘big bang’ – met alle risico’s van dien.

Gerbuikersadaptatie
Het is van belang een innovatie gecontroleerd te introduceren, niet alleen om risico’s te verkleinen, maar ook om gebruikersadaptatie te vergroten. Videoconferencing als innovatief concept om thuiswerkmogelijkheden te verbeteren heeft alleen zin als de gebruiker a) het eenvoudig kan inzetten en b) ook daadwerkelijk thuis kan werken. Zowel de technische als de sociale uitrol moeten succesvol zijn. Daar komt nog bij dat in dit voorbeeld afspraken en beleid rondom thuiswerken misschien nog wel belangrijker zijn dan technische beschikbaarheid.

Samenwerking
Het adapteren van een innovatie hoef je als bedrijfstak tegenwoordig niet meer alleen te doen. Er zijn volop mogelijkheden om ervaringen te delen. Het voordeel van de consument als initiator is dat  gebruikerstraining minder noodzakelijk is en dat de eerste lijn helpdesk niet extra belast wordt. Samenwerken met collega’s uit de branche werpt zijn vruchten af. Steeds meer ICT leveranciers stimuleren een dergelijke samenwerking door bijvoorbeeld ronde tafel sessies te organiseren of gebruikersbijeenkomsten te faciliteren. Maar ook samenwerking binnen de ICT sector wordt hechter en meer gestimuleerd door innovatie. De huidige economische situatie zorgt ervoor dat bedrijven meer dan in het verleden zoeken naar creatieve, gecombineerde oplossingen in plaats van zelf het wiel uit te vinden. Veel apps op de smartphones zijn zo succesvol geïntroduceerd en worden direct zowel privé als zakelijk ingezet.

Dutchict helpt u graag met consolidatie als het kan. En met uw innovatie als het nuttig is.

Delen: