Zorg & Welzijn

Samenwerken met mens en techniek

De zorgmarkt is enorm in beweging: een krappe arbeidsmarkt, toenemende zorgvraag, bezuinigingen, vergrijzing, de roep om meer kwaliteit en zorg op maat – stuk voor stuk dragen zaken die bijdragen aan de toenemende complexiteit in de zorg.

Zorg is mensenwerk. Zorg gaat over emotie en afhankelijkheid. Desalniettemin is de inzet van technologie juist in dit segment van levensbelang. Letterlijk. De patiënt komt steeds meer centraal te staan waardoor informatie uitwisselen, efficiëntie en transparantie belangrijker worden.

Dat u met medewerkers en patiënten overal en altijd in contact kunt blijven, is niet nieuw. En dan hebben we het niet alleen over de online werkplek of een vast/mobiel telefonie integratie waarbij uw mobiele telefoon dezelfde functionaliteit heeft als uw vaste toestel. Door het slim toepassen van technologie in en om een patiënt kunnen instrumenten steeds vaker worden overgenomen door een tablet of smartphone. De komende jaren zullen domotica toepassingen een vlucht nemen, zodat we patiënten beter en langer in hun eigen omgeving kunnen ondersteunen. Steeds vaker worden bij zorgafhankelijke patiënten sensoren ingezet om te monitoren of iemand uit z’n bed komt of naar een andere kamer gaat. Dergelijke nieuwe, innovatieve toepassingen hebben invloed op uw ICT platform. De gegevensuitwisseling groeit en daarmee ook de behoefte aan integratie.

De juiste ICT infrastructuur en software zijn deels het antwoord om grip te houden op zorgprocessen. Dutchict beschikt over beproefde kennis van complexe infrastructuren. Kostenreductie door inzet van technologie, het vereenvoudigen en optimaliseren van processen door integratie en slimme combinaties van lokale ICT en cloud oplossingen zijn ons op het lijf geschreven.