Threat Management

Elk bedrijf heeft een aantal in- en uitgangen voor data en informatie. Door middel van het juist inzetten van gespecialiseerde hard- en software kunnen deze informatiestromen worden beschermd. Wij leveren hiervoor hardware appliances, software en de benodigde installatie- en configuratiekennis. Deze kennis wordt tijdens de implementatie over gedragen aan uw beheerders, zodat deze onmiddellijk met de nieuwe beveiligingen en op de juiste manier kunnen reageren indien noodzakelijk. Het is ook mogelijk om het beheer en de monitoring van deze systemen over te dragen aan ons. Wij nemen hierbij de zorgen uit handen en bieden een 24/7 ondersteuning en monitoring.