Security testen

Een goede beveiliging van informatie begint met weten waar u staat. Via een security test wordt inzichtelijk gemaakt hoe veilig uw ICT-omgeving is. Dit kan als één geheel worden gedaan of op specifieke gebieden, zoals websites, netwerken of organisatorisch. Uw bedrijf wordt door onze specialisten onder vuur genomen binnen vooraf afgesproken kaders. Van alle bevindingen en risico’s krijgt u een rapportage, inclusief aanbevelingen die door uw eigen ICT-afdeling, een derde partij of Dutchict opgepakt kunnen worden. De rapportage is zo kort en concreet mogelijk zodat een handzame leidraad kan worden opgesteld voor het verhogen van de drempel voor kwaadwillende.