Beleid en procedures

Beleid en procedures
Veiligheid begint bij de gebruiker. Wanneer kan een link wel worden geopend, hoe makkelijk of moeilijk kan een wachtwoord zijn, waar sla ik bestanden op en op welke wijze deel ik die met collega’s en buitenstaanders. Bewustwording van veiligheid is een eerste stap in het voorkomen van gelekte gegevens. Vanuit uw bedrijf kunt u richting uw medewerkers beperkingen opleggen. Het is daarbij wel van belang om een werkbaar alternatief aan te bieden. Simpelweg iets verbieden moedigt namelijk aan om wegen om het verbod heen te vinden. Onze specialisten gaan met u en de organisatie in gesprek en brengen in kaart waar informatiestromen langs gaan, maar ook waar deze onveilig zijn of beter beveiligd kunnen worden. Hierdoor bent u weer in controle van uw data. Ons advies geeft u inzicht en kan uw bedrijf helpen informatie beter, maar vooral ook veiliger, bij de juiste personen te krijgen. Het advies resulteert in een beleid en procedures waarmee we uw organisatie kunnen borgen en inbedden.