Security Services

Beveiliging is een hot-topic binnen de ICT. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven slachtoffer worden van hackers met daarbij steeds grotere gevolgen. De schade is niet zo zeer op bedrijfsmatig vlak, maar de imago-schade en bijbehorende verlies van klanten en vertrouwen is nog lang merkbaar in een bedrijf en heeft verstrekkende gevolgen. Binnen Dutchict worden beveiligingszaken opgepakt vanuit drie verschillende invalshoeken: het actief buiten houden van een hacker door middel van appliances en software (Threat Management), het ondersteunen van uw gebruikers bij veilig gebruik van de ICT-systemen door middel van beleid en procedures en als laatste door uw bedrijf als doelwit te zien zoals een hacker dit zou doen.

security beveiliging

Beleid en procedures
Veiligheid begint bij de gebruiker. Wanneer kan een link wel worden geopend, hoe makkelijk of moeilijk kan een wachtwoord zijn, waar sla ik bestanden op en op welke wijze deel ik die met collega’s en buitenstaanders. Bewustwording van veiligheid is een eerste stap in het voorkomen van gelekte gegevens. Vanuit uw bedrijf kunt u richting uw medewerkers beperkingen opleggen. Het is daarbij wel van belang om een werkbaar alternatief aan te bieden. Simpelweg iets verbieden moedigt namelijk aan om wegen om het verbod heen te vinden. Onze specialisten gaan met u en de organisatie in gesprek en brengen in kaart waar informatiestromen langs gaan, maar ook waar deze onveilig zijn of beter beveiligd kunnen worden. Hierdoor bent u weer in controle van uw data. Ons advies geeft u inzicht en kan uw bedrijf helpen informatie beter, maar vooral ook veiliger, bij de juiste personen te krijgen. Het advies resulteert in een beleid en procedures waarmee we uw organisatie kunnen borgen en inbedden.

Elk bedrijf heeft een aantal in- en uitgangen voor data en informatie. Door middel van het juist inzetten van gespecialiseerde hard- en software kunnen deze informatiestromen worden beschermd. Wij leveren hiervoor hardware appliances, software en de benodigde installatie- en configuratiekennis. Deze kennis wordt tijdens de implementatie over gedragen aan uw beheerders, zodat deze onmiddellijk met de nieuwe beveiligingen en op de juiste manier kunnen reageren indien noodzakelijk. Het is ook mogelijk om het beheer en de monitoring van deze systemen over te dragen aan ons. Wij nemen hierbij de zorgen uit handen en bieden een 24/7 ondersteuning en monitoring.

Een goede beveiliging van informatie begint met weten waar u staat. Via een security test wordt inzichtelijk gemaakt hoe veilig uw ICT-omgeving is. Dit kan als één geheel worden gedaan of op specifieke gebieden, zoals websites, netwerken of organisatorisch. Uw bedrijf wordt door onze specialisten onder vuur genomen binnen vooraf afgesproken kaders. Van alle bevindingen en risico’s krijgt u een rapportage, inclusief aanbevelingen die door uw eigen ICT-afdeling, een derde partij of Dutchict opgepakt kunnen worden. De rapportage is zo kort en concreet mogelijk zodat een handzame leidraad kan worden opgesteld voor het verhogen van de drempel voor kwaadwillende.

Overzicht aanbod